Program

________________________________________Recenze na klavírní recitál Jitky Čechové v Pianotéce: https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/pianoteka-ve-znameni-tri-devatenactek.html

KLAVÍRNÍ RECITÁLY se konají vždy 19. dne v měsíci od 19 hodin pro omezený počet 19 posluchačů. po skončení recitálu následuje diskuse s účinkujícími při sklence vína, hodnotí se také klavíry stojící v Pianotéce. PROGRAM na rok 2018: 19. 1. JITKA ČECHOVÁ, 19. 2. IVO KAHÁNEK, 19. 3. TOMÁŠ VÍŠEK, 19. 4. MARC SCHMOLLING (jazz). Po prázdninách pokračujeme: 19. 9. MARIE & DANIEL WIESNEROVI, 19. 10. RENATA & IGOR ARDAŠEVOVI, 19. 11. JIŘÍ PAZOUR (improvizace), 19. 12. AMALIA TRIO (Lucie Prochásková – flétna, Jakub Dvořák – violoncello, Václav Mácha – klavír). Vstup na recitály si zajistěte předem telefonicky na č. 608964591. Vstupenka stojí 350,- Kč.

________________________________________

Praha, 21. 3. – důležité upozornění: nedělní KLAVÍRNÍ AKADEMIE se až do odvolání RUŠÍ