Program

  • KLAVÍRNÍ RECITÁLY se konají vždy 19. dne v měsíci od 19 hodin pro omezený počet 19 posluchačů. po skončení recitálu následuje diskuse s účinkujícími při sklence vína, hodnotí se také klavíry stojící v Pianotéce. PROGRAM na rok 2018: 19. 1. JITKA ČECHOVÁ, 19. 2. IVO KAHÁNEK, 19. 3. TOMÁŠ VÍŠEK, 19. 4. MARC SCHMOLLING (jazz). Po prázdninách pokračujeme: 19. 9. MARIE & DANIEL WIESNEROVI, 19. 10. RENATA & IGOR ARDAŠEVOVI, 19. 11. JIŘÍ PAZOUR (improvizace), 19. 12. AMALIA TRIO (Lucie Procházková – flétna, Jakub Dvořák – violoncello, Stanislav Mácha – klavír). Vstup na recitály si zajistěte předem telefonicky na č. 608964591. Vstupenka stojí 350,- Kč.
  • Další oblíbená KLAVÍRNÍ AKADEMIE pro všechny, kteří si chtějí přijít zahrát a/ nebo poslechnout ostatní a dozvědět se něco víc o klavírech, se koná v neděli 28. ledna 2018 od 15 hodin.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STALO SE:

  • Dne 19. 11. 2017 v Pianotéce vystoupili manželé Hana a Radomír Melmukovi pro uzavřenou společnost. Jejich koncert složený z klasického repertoáru (Dvořák, Chopin, Rubinstein atp.) byl pojat jako vzpomínka na dlouholetou pedagožku Pražské konzervatoře paní Jiřinu Konzalovou, která byla mj. učitelkou majitele Pianotéky, skladatele a klavíristy Jakub Zahradníka.
  • Dne 19. 10. 2017 v Pianotéce vystoupil Marek Novotný se svým původním autorským repertoárem. Ozvláštnil ho zvukovou technikou (efekty) a doprovodným promítáním na stěny. Marek Novotný studoval vedel své domoviny také v USA (Boston) a v Norsku, pohybuje se na pomezí žánrů jazz, blues apod., v ČR spolupracuje například se zpěvačkou Feng-yün Song.

FOTOGALERIE Z NAŠICH AKCÍ

ROČNÍ VÝROČÍ PIANOTÉKY

  • Uběhlo to jako voda. Jakub Zahradník pozval do, Pianotéky ty, kteří mu pomohli v období mezi 7. zářím (nápad) a 23. říjnem 2016 (otevření) zrealizovat prodejnu pian.

(fotogalerii připravujeme)

 

BRANÍK SOBĚ

  • V sobotu 9. 9. 2017 proběhl v pražském Braníku celodenní festival „BRANÍK SOBĚ“. Pianotéka Zahradník zde měla vlastní scénu v zahradě u lékárny. Na zde instalovaném pianinu PETROF, model E, z r. 1935 zahráli lidé, kteří obvykle navštěvují Pianotéku, a sice jak amatéři, tak i hudební profesionálové. Představili se SVĚTLA PROKEŠOVÁ, LADISLAV NĚRGEŠ, KATEŘINA HENDRICKSON, JIŘÍ PEŠIČKA, VOJTĚCH RACEK, JAN KAREZ,  LÁĎA VRCHOTA & MARIA ZIGMUND, TOMÁŠ VÍŠEK, JAKUB ZAHRADNÍK, KRISTÝNA ŠRÁMKOVÁ, MAREK NOVOTNÝ a FRANK BONNICI.

KLAVÍRNÍ AKADEMIE

SETKÁNÍ KLAVÍRNÍKŮ

 

 

 

 

 

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ

 

OTEVŘENÍ PIANOTÉKY