Novinky

Jakub Zahradník byl dne 28. listopadu jmenován předsedou Kruhu klavírníků, varhanářů, stavitelů a restaurátorů klávesových hudebních nástrojů na funkční období čtyř let. Tato společnost je členem Asociace hudebních vědců a umělců (AHUV). Plány jsou veliké. Patří mezi ně konsolidovat spolek a rozšířit členskou základnu, poskytovat oborový a právní servis svým členům, pořádání vzdělávacích seminářů, publikování, pořádání zájezdů po výrobnách v zahraničí i doma, spolupráce při péči o fundus historických nástrojů a o odkaz jejich výrobců, kteří utvářeli světově významnou výrobu klávesových nástrojů v českých zemích, podpora nových zájemců o práci v oboru a jejich (re)kvalifikace, podpora vývojářů klávesových nástrojů a služba nezávislého posuzování a oceňování nástrojů.