Certifikace

Od listopadu t. r. v Pianotéce zavádíme žhavou novinku: KLAVÍRNÍ RECITÁLY S HODNOCENÍM NÁSTROJŮ A DISKUSÍ. Konají se vždy 19. dne v měsíci od 19 hodin pro omezený počet 19 posluchačů. Jejich součástí bude hodnocení některých nástrojů vystavených v Pianotéce. Výsledkem hodnocení bude také CERTIFIKACE nástrojů – doklad o kvalitě, který obdrží vybrané nástroje prodávané v Pianotéce. Po skončení recitálu bude následovat diskuse. PROGRAM na tuto sezónu: 19. 11. MAREK NOVOTNÝ, 19. 12. HELENA & RADOMÍR MELMUKOVI (zamluveno)19. 1. JITKA ČECHOVÁ, 19. 2. IVO KAHÁNEK, 19. 3. TOMÁŠ VÍŠEK, 19. 4. MARC SCHMOLLING. Po prázdninách pokračujeme 19. 9. koncertem MARIE A DANIELA WIESNEROVÝCH.

Vstup na recitály si zajistěte telefonicky na č. 608964591. Vstupenka stojí 350,- Kč